Witamy

Witamy! Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo wszelakie przydatne informacje dotyczące świadectwa pracy oraz o tym, jak wygląda jego wystawianie krok po kroku. Jak bowiem wiadomo, jest to bardzo ważny dokument – zawarte w nim informacje poświadczają określone fakty związane z zatrudnieniem pracownika w danym zakładzie pracy.

W oparciu o informacje zawarte w świadectwie pracy są przez kolejnego pracodawcę ustalane uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Świadectwo pracy jest wystawiane w dwóch egzemplarzach – jeden wręczany jest pracownikowi, natomiast kopia jest przechowywana w osobowych aktach pracownika, do prowadzenia których pracodawca jest prawnie zobligowany.

Zasady wystawiania świadectwa pracy są regulowane przepisami kodeksu pracy oraz rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej. Aktualnie w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1502). Zgodnie z jego artykułem 1. – „Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców”.

Z zamieszczonych na niniejszej stronie artykułów dowiecie się Państwo m. in. tego, kto wystawia świadectwo pracy, kto podpisuje oraz jaki termin ma pracodawca na wydanie dokumentu pracownikowi. Trzeba bowiem wiedzieć, jak napisać oraz jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy – w przeciwnym wypadku należy się liczyć z konsekwencjami. Ważny w omawianym kontekście jest również czas na dostarczenie dokumentu – z narzuconych przepisami terminów pracodawca musi się wywiązać, inaczej grożą mu kary.

Wydania świadectwa pracy nie wolno uzależniać od dokonania rozliczenia z pracownikiem. W przypadku śmierci pracownika o wydanie opisywanego dokumentu może wystąpić członek jego rodziny bądź spadkobierca. Polecamy również zapoznanie się z serwisem – SwiadectwoPracy.waw.pl