Zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy jest jednym z przywilejów przysługujących pracownikowi z tytułu rodzicielstwa. Przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, aczkolwiek nie jest obowiązkowy. Wiele osób wychodzi z założenia, że zapewnia on stuprocentową ochronę przed zwolnieniem z pracy – czy słusznie?

Czy zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym jest możliwe? Jak się okazuje – tak, aczkolwiek w praktyce nie jest to prostą sprawą. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik na urlopie wychowawczym podlega szczególnej ochronie rozpoczynającej się już z dniem złożenia wniosku o urlop aż do dnia jego zakończenia i powrotu do pracy. Przepisy określają jednak trzy sytuacje, kiedy zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym może stać się faktem.

Likwidacja firmy a zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym

Pierwszym przypadkiem dopuszczającym zwolnienie pracownika po urlopie wychowawczym 2018 jest likwidacja firmy bądź ogłoszenie przez pracodawcę upadłości. To się niestety czasem zdarza – pracownik musi zatem liczyć się z taką ewentualnością.

Zwolnienie z winy pracownika

Jeśli ktoś się zastanawia, jak zwolnić pracownika na urlopie wychowawczym, powinien mieć świadomość tego, iż pracodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia z winy pracownika. Dzieje się tak wówczas, gdy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich podstawowych obowiązków, utracił z własnej winy uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku bądź popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku – warunek jest taki, że przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Zwolnienie grupowe

Ponadto zwolnienie z pracy pracownika na urlopie wychowawczym jest również możliwe w ramach tzw. zwolnień grupowych. Ale uwaga: przepisy o zwolnieniach grupowych mają zastosowanie tylko do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.