Wzór świadectwa pracy

Zasady wystawiania świadectw pracy są szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej, a także w kodeksie pracy. Przepisy podają jakie informacje powinny obowiązkowo znaleźć się w wypełnionym dokumencie, chociaż odgórnie narzucony, ujednolicony formularz nie istnieje.

Podstawowe informacje dotyczą okresu zatrudnienia, pełnionych funkcji i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, a także trybu wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy o pracę. W świadectwie pracy nie może zabraknąć informacji stanowiących przesłanki do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Szczegółowe informacje dotyczące togo, jak wypełnić taki druk znajdują się w zakładce „Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy”, poniżej natomiast zamieszczone jest przykład,  jak powinno wyglądać świadectwo pracy. Warto jeszcze przy tej okazji dodać, iż obecnie nie ma problemów z tym, by znaleźć, np. w Internecie, odpowiedni wzór. Można go pobrać w formacie pdf lub doc i wprowadzić do niego stosowne sprostowanie – poza tym umiejąc obsługiwać word, da się bez problemu stworzyć takowy dokument.

ScreenShot001

 

ScreenShot002

 

ScreenShot003

 

ScreenShot004

 

ScreenShot005