Wypowiedzenie umowy o pracę kobiecie w ciąży

Czy ciąża gwarantuje 100-procentową ochronę przed zwolnieniem z pracy? Jak wiadomo, spodziewająca się dziecka pracownica podlega szczególnej ochronie prawnej, niemniej warto pamiętać, że obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy nawet w takich okolicznościach.

Kiedy można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Na początku należy wyraźnie zaznaczyć, iż zwolnienie z pracy kobiety w ciąży nie jest prostą sprawą – pracodawca musi mieć ku temu naprawdę bardzo mocne przesłanki. Kodeks pracy dopuszcza aktualnie trzy sytuacje, kiedy może dojść do rozwiązania umowy z ciężarną. Jest to możliwe, gdy:

– pracownica dopuściła się ciężkiego zaniedbania obowiązków pracowniczych lub popełniła przestępstwo potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,

– pracownica z własnej winy straciła uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy,

– pracodawca ogłosił upadłość lub firma jest w stanie upadłości.

Planowane zmiany w Kodeksie pracy

Warto wspomnieć tu jeszcze o zwolnieniach grupowych, w ramach których nie wolno zwolnić kobiety w ciąży – jest natomiast opcja zmiany warunków pracy oraz wynagrodzenia.

Są plany, aby zmienić zapisy w Kodeksie pracy odnoszące się do kwestii zwalniania ciężarnych pracownic. Zgodnie z tym projektem pracownica w ciąży będzie mogła otrzymać wypowiedzenie, jeżeli była zatrudniona na zastępstwo bądź gdy stan zatrudnienia w danej firmie nie przekracza 10 osób. Jednakże zgodę na zwolnienie kobiety w ciąży będzie musiała wówczas wydać Państwowa Inspekcja Pracy. W przypadku kobiet zatrudnionych w dużych firmach miałoby to wyglądać tak, że zwolnić ich co prawda nie będzie wolno – mogłyby jednak zostać przeniesione na inne stanowisko (gdyby nowa pensja okazała się niższa, wypłacony zostanie dodatek wyrównawczy).