Tag: świadectwo pracy

Ustawa

Wystawienie świadectwa pracy po rozwiązaniu lub ustaniu stosunku pracy to jeden z najważniejszych obowiązków, jakie ma pracodawca wobec pracownika. Pomimo tego, że nie obowiązuje żaden jedne unormowany wzór tego dokumentu, przepisy jasno określają, gdzie wypisać poszczególne informacje, które są niezbędne dla ustalenia przez następnego pracodawcę uprawnień przysługujących pracownikowi.

Różne zawody

Wydanie świadectwa pracy to jeden z obowiązków pracodawcy wobec pracownika w sytuacji, gdy ustaje bądź rozwiązany zostaje stosunek pracy. W dokumencie tym nie może zabraknąć wielu informacji, które są niezwykle istotne w kontekście uprawnień pracowniczych, jakie będą przysługiwać pracownikowi u kolejnego pracodawcy.

Nie wydano świadectwa

Wydanie świadectwa pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny – nie jest w żaden sposób uzależniony od takich czynników jak podstawa nawiązania stosunku pracy, trybu jego rozwiązania (porozumienie stron etc.) czy czas trwania okresu zatrudnienia.

Świadectwo pracy - 2017, wzór, kiedy, obowiązek, zasady © 2018 Frontier Theme