Świadectwo pracy a zwolnienie lekarskie

Wystawiając pracownikowi świadectwo pracy, pracodawca musi uwzględnić w nim szereg ważnych informacji dotyczących jego zatrudnienia w danym zakładzie pracy. O tym, co zawiera taki dokument stanowią odpowiednie przepisy – konieczne jest zamieszczenie w nim m. in. danych odnośnie dni, kiedy pracownik był niezdolny do pracy.

Nieobecność w pracy wynika z wielu powodów – może to być np. urlop bezpłatny czy wypoczynkowy, a także zwolnienie lekarskie. W świadectwie pracy znajduje się pozycja, w której powinna się znaleźć informacja o chorobowym – „był niezdolny do pracy przez okres … dni”. Tutaj właśnie musi zostać wpisana liczba dni – np. 14 – trwania absencji pracownika z powodu choroby. Uwaga – jako chorobowenie są uznawane dni, kiedy pracownik sprawował opiekę nad chorym dzieckiem. We wspomnianej powyżej pozycji nie ma konieczności wskazywania konkretnych dat – umieszcza się je natomiast w dalszej części dokumentu odnoszącej się do okresów nieskładkowych, które przypadały w okresie zatrudnienia. Tutaj także jest miejsce do podania informacji o zwolnieniach wykorzystywanych w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Przyszły pracodawca na podstawie tychże danych ustala, kiedy pracownik nabędzie prawo do zasiłku chorobowego.

Niejednokrotnie też przy tej sposobności pojawia się pytanie o to czy można wysłać pocztą świadectwo pracy. Otóż istnieje taka opcja, jeśli nie ma możliwości bezpośredniego przekazania dokumentu pracownikowi – pracodawca ma na to 7 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.