Świadectwo pracy a zajęcie komornicze

Do rzadkości nie należą sytuacje, kiedy w trakcie zatrudnienia jest prowadzone wobec pracownika postępowanie egzekucyjne. Bardzo często pojawia się wówczas pytanie o uwzględnienie potrąceń na rzecz komornika w świadectwie pracy – czy jest to konieczne?

Nadanie sprawie biegu

Pracodawca, który otrzymuje postanowienie o zajęciu komorniczym jest w pierwszej kolejności zobligowany do tego, by dokładnie zapoznać się z jego treścią i ustalić czy jest ono prawidłowe. Następnie nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia pracodawca udziela odpowiedzi na wezwanie komornika bądź organu administracyjnego. W dalszej kolejności komornik zawiadamia o wszczęciu egzekucji wobec pracownika, co wiąże się z tym, że pracodawca jest zobligowany do przekazywania odpowiedniej części wynagrodzenia. Potrąceń z pensji dokonuje się na bieżąco. Co więcej, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej tej sprawy – aż do momentu, kiedy dług zostanie całkowicie spłacony.

Umieszczenie informacji w świadectwie pracy

W momencie, kiedy ustaje stosunek pracy bądź następuje jego rozwiązanie, pracodawca musi wystawić pracownikowi świadectwo pracy. Jedną z wielu informacji, jakie mają się w nim znaleźć, jest informacja o zajęciu wynagrodzenia. W jej ramach we wspomnianym dokumencie trzeba zamieścić takie dane jak:

– oznaczenie komornika, który zajął wynagrodzenie,

– numer sprawy egzekucyjnej,

– wysokość potrąconych dotychczas kwot.