Profil zaufany – najważniejsze informacje na jego temat

W dzisiejszych czasach szczególnie cenimy komfort i wygodę. Nikogo więc nie powinien dziwić fakt, iż zdecydowana większość zainteresowanych załatwia sprawy urzędowe przez Internet, wykorzystując do tego celu właśnie profil zaufany. Czym jest i jakie korzyści wiążą się z posiadaniem osobistego profilu zaufanego?

Profil zaufany – co to takiego?

Profil zaufany eGo to zbiór informacji o użytkowniku (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, PESEL oraz identyfikator) pełniący funkcję podpisu potwierdzającego jego tożsamość, w trakcie załatwiania spraw urzędowych przez Internet.

Profil zaufany można założyć na dwa sposoby:
– wypełniając prosty formularz dostępny na stronie portalu “profil zaufany”, dokonując jego osobistej weryfikacji w wybranym “Punkcie Potwierdzającym”,
– nie wychodząc z domu, poprzez wykorzystanie bankowości elektronicznej.

Do zalet użytkowania profilu zaufanego zaliczyć należy przede wszystkim:
– brak konieczności osobistego stawienia się w urzędzie,
– możliwość załatwiania spraw urzędowych o dowolnej porze dnia i nocy przez 7 dni w tygodniu, jak np. wysyłka faktury VAT epuap vat-7.
– dużą oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów.

Zastosowanie, odpłatność, ważność

Profil zaufany wykorzystywany jest w celu realizowania różnych spraw urzędowych w trybie online. Warto wspomnieć tutaj o tym, że zarówno dokonanie rejestracji profilu zaufanego, jak i same jego użytkowanie jest w pełni bezpłatne. Profil zaufany jest ważny przez okres 3 lat, po upływie tego czasu użytkownicy mogą ponownie przedłużyć jego ważność, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

Jakie sprawy urzędowe można załatwić przy użyciu profilu zaufanego?

Podjęcie decyzji o założeniu własnego profilu zaufanego niesie ze sobą wiele korzyści. Niemniej jednak za jego najważniejszą zaletę uważa się komfort i wygodę podczas załatwiania różnego rodzaju spraw urzędowych, w tym dokonania:
– rejestracji firmy (podpis wniosku o wpis do KRS, w CEIDG lub w KRS),
– aktualizacji danych firmy,
– formalności w ZUS (np. zgłoszenie lub wyrejestrowanie ubezpieczonego pracownika, sprawdzenie salda opłacanych składek),
– złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie skarbowym (np. zarejestrowanie kasy fiskalnej, złożenie stosownego wniosku o niezaleganie w podatkach).

Jak podpisać dokument przy pomocy profilu zaufanego?

Wypełniając deklarację urzędową przez Internet, w większości przypadków zainteresowani mają do wyboru opcję – “podpisz profilem zaufanym”. Po jej kliknięciu użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania profilu zaufanego. Po zalogowaniu na swoje konto użytkownik ponownie zostaje przekierowany – tym razem na stronę do podpisu wypełnionej deklaracji urzędowej. Kolejny krok to autoryzacja podpisu dokumentu przy pomocy profilu zaufanego. W tym wypadku użytkownik otrzyma kod autoryzacyjny np. SMS-em lub w wiadomości e-mail, który następnie należy wpisać w wyznaczone pole. Po pomyślnym podpisaniu dokumentu profilem zaufanym użytkownik zostaje skierowany na stronę główną danej platformy urzędowej.