Podatek od umowy o pracę

Na koszt zatrudnienia pracownika składa się kilka elementów, spośród których najważniejsze jest wynagrodzenie. Niemniej pozostają jeszcze kwestie związane z odprowadzeniem składek oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak to wygląda w 2018 r.?

Na początek kilka słów odnośnie składek na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca z własnej kieszeni opłaca w całości składki: wypadkową, na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Częściowo opłaca natomiast składki emerytalną i rentową – część kosztów z tego tytułu ponosi pracownik. Ponadto pracownik finansuje w całości składkę zdrowotną. Ogólnie przy minimalnym wynagrodzeniu brutto wynoszącym w bieżącym roku 2100 zł suma składek finansowanych przez pracodawcę wynosi 432,81 zł, a przez pracownika – 451 zł.

Stawki podatkowe w 2018 r.

Oprócz składek trzeba również odprowadzać podatki od umowy o pracę. W skali podatkowej PIT, wg której opodatkowane są umowy o pracę, funkcjonują dwa progi podatkowe:

– 18 proc. – przy dochodzie do 85528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek),

– 32 proc. – przy dochodzie 85528 zł: podatek 32 proc. odprowadzany jest od części dochodu przekraczającej kwotę 85 528 zł; 15395 zł 04 gr + 32 proc. nadwyżki od 85528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek).

Podatek od umowy o pracę 2018 – zasady obliczania

Aby obliczyć podatek od umowy o pracę – a konkretnie zaliczkę na PIT – należy wykonać kilka czynności (jako przykład wykorzystana została kwota minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.):

a) przyjąć za podstawę obliczenia zaliczki przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu 111,25 zł:

– 2100 zł – 287,91zł = 1812,09 zł – 111,25 zł = 1700,84zł = 1701 zł (po zaokrągleniu),

– 1701 zł  x  18 % = 306,18 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej),

b) odjąć kwotę wolną od podatku od zaliczki na PIT przed odjęciem kwoty: 306,18 zł – 46,33 zł = 259,85 zł (zaliczka przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne),

c) obliczyć składkę zdrowotną w wysokości 7,75 proc., której podstawa wymiaru wynosi 1812,09 zł: 1812,09 zł x 7,75 % = 140,44 zł (wysokość składki zdrowotnej obniżająca zaliczkę na podatek dochodowy),

d) obliczyć ostateczną zaliczkę na podatek dochodowy:

–  przed odliczeniem składki zdrowotnej zaliczka wynosi 259,85 zł,

– od powyższej kwoty trzeba odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 259,85zł  – 140,44zł =  119,41 zł (po zaokrągleniu 119 zł).

Przy tej okazji pojawia się bardzo ważna uwaga dotycząca kwoty wolnej od podatku. Od 2017 r. obowiązują przepisy stanowiące, iż sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy uległ zmianie w odniesieniu do podatników będących pracownikami oraz otrzymujących świadczenia wypłacane przez organ rentowy, którzy będą uzyskiwać dochody, od których płatnik będzie naliczał podatek w wysokości 32 proc. lub którzy złożą stosowne oświadczenie, że ich przewidywane dochody będą w takiej wysokości. W tym wypadku nie będzie odliczana kwota 46,33 zł.