Jak opodatkować wynajem majątku prywatnego w ramach działalności gospodarczej?

Prywatny majątek przedsiębiorców często wykorzystywany jest do celów związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Obowiązujące przepisy nie zakazują takich praktyk, niemniej nie wolno zapomnieć o kwestiach podatkowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi jasno: przychody z najmu są przychodami z działalności gospodarczej. Żadnych wątpliwości nie rodzi sytuacja, kiedy pod wynajem idą środki trwałe firmy. Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy przedsiębiorca wynajmuje swój prywatny majątek na potrzeby działalności. Powstaje zatem pytanie: jak się z tego rozliczyć z urzędem skarbowym?

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Co do zasady przychody z działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych wedle jednej z dwóch stawek – 18 proc. lub 32 proc. Przedsiębiorcom przysługuje jednak prawo zmiany formy opodatkowania – muszą przy tym pamiętać, aby stosowną deklarację złożyć we właściwym dla prowadzonej działalności urzędzie skarbowym w terminie do 20 stycznia. W przypadku przychodów z najmu opcje są ograniczone, ponieważ zamiast opodatkowania na zasadach ogólnych można wybrać tylko opodatkowanie podatkiem liniowym. Stawka nie jest zależna od wysokości dochodów – wynosi zawsze 19 proc. Może być to korzystne przy znaczących dochodach, ale medal ma dwie strony. Korzystanie z opodatkowania podatkiem liniowym wyklucza stosowanie praktycznie wszystkich ulg (włącznie z popularną ulgą na dzieci) oraz rozliczanie się z małżonkiem. Przedsiębiorca powinien się zastanowić, co najbardziej mu się opłaca.

Ryczałt nie jest formą rozliczania się z fiskusem dostępną dla osób prowadzących działalność gospodarczą – przysługuje ona jedynie podatnikom, którzy tej działalności nie mają, aczkolwiek wypada w tym miejscu zaznaczyć, iż jest to kwestia dość kontrowersyjna. Ma to związek głównie z definicją działalności gospodarczej, o czym będzie mowa poniżej.

Kiedy trzeba zarejestrować działalność?

Oto przykład. Osoba prywatna posiada kilka osuszaczy stosowanych m.in. przy pracach remontowych i budowlanych. Uznaje, że wynajem osuszaczy to świetny pomysł na podreperowanie domowego budżetu. Pojawia się przy tym ważna uwaga: zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą uznaje się działalność prowadzoną w sposób ciągły i zorganizowany. Jeżeli organ podatkowy uzna wynajem wspomnianego sprzętu za działalność gospodarczą, zachodzi obowiązek uzyskania wpisu do CEIDG. Mówiąc innymi słowami, podatnik musi zarejestrować działalność, a to oznacza m.in. konieczność odprowadzania składek ZUS i prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązki przedsiębiorcy – kiedy płacić podatek?

Przepisy z zakresu prawa podatkowego są skonstruowane w taki sposób, że przedsiębiorca  nie zawsze opłaca podatek wtedy, gdy otrzyma wpłatę od najemcy. Czasem musi to zrobić przed otrzymaniem wpłaty. Dlaczego? Podstawa opodatkowania określana jest za zasadzie memoriałowej, a więc na podstawie kwot należnych, a nie faktycznie otrzymanych. Momentem uzyskania przychodu jest moment, kiedy najemca ma prawo żądać zapłaty.